Hiển thị tất cả 24 kết quả

30%
588.000 
 • Công suất: 10W
 • Lưu lượng gió: 240m³/h
 • Độ ồn: 35 dB
 • Kích thước cắt lỗ: 22x22cm
30%
588.000 
 • Công suất: 10W
 • Lưu lượng gió: 275m³/h
 • Độ ồn: 35 dB
 • Kích thước cắt lỗ: 22x22cm
30%
665.000 
 • Công suất: 23W
 • Lưu lượng gió: 438m³/h
 • Độ ồn: 40.5 dB
 • Kích thước cắt lỗ: 27x27cm
30%
665.000 
 • Công suất: 18W
 • Lưu lượng gió: 520m³/h
 • Độ ồn: 40dB
 • Kích thước cắt lỗ: 27x27cm
30%
735.000 
 • Công suất: 26.5W
 • Lưu lượng gió: 612CMH
 • Độ ồn: 39 dB
 • Kích thước cắt lỗ: 31.5x35.5cm
26%
1.705.700 
 • Công Suất: 7.5 W
 • Lưu lượng gió: 85 m³/h
 • Độ ồn: 23 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ cắt vuông: 177x177mm
30%
1.705.700 
 • Công Suất: 7.5 W
 • Lưu lượng gió: 85 m³/h
 • Độ ồn: 23 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ cắt vuông: 177x177mm
28%
2.232.000 
 • Công Suất: 13.5 W
 • Lưu lượng gió: 170 m³/h
 • Độ ồn: 28.5dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
28%
2.232.000 
 • Công Suất: 13.5 W
 • Lưu lượng gió: 170 m³/h
 • Độ ồn: 28.5dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
28%
2.361.600 
 • Công Suất: 16.5 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
28%
2.361.600 
 • Công Suất: 16.5 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
30%
3.182.000 
 • Công Suất: 17 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ cắt vuông: 24x24cm
26%
4.218.000 
 • Công Suất: 17 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ cắt vuông: 24x24cm
30%
2.107.000 
 • Công Suất: 10.5 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
30%
2.107.000 
 • Công Suất: 10.5 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
30%
3.024.000 
 • Công Suất: 11 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
26%
4.070.000 
 • Công Suất: 11 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
26%
3.219.000 
 • Công suất: 8W | 3 cấp độ
 • Lưu lượng gió: 160 m³/h
 • Độ ồn: 31dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
26%
3.700.000 
 • Công suất: 8W | 3 cấp độ
 • Lưu lượng gió: 160 m³/h
 • Độ ồn: 31 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước cắt lỗ: 24x24cm
28%
3.492.000 
 • Công suất: 23 - 28 W
 • Lưu lượng: 260 - 330 m³/h
 • 2 cấp độ | Độ ồn: 30 - 34dB
 • Kích thước cắt lỗ: 27x27cm
30%
4.514.000 
 • Công suất: 32 - 42 W
 • Lưu lượng: 300 - 430 m³/h
 • 2 cấp độ | Độ ồn: 28 - 36dB
 • Kích thước cắt lỗ: 32x32cm
30%
4.921.000 
 • Công suất: 45 - 55 W
 • Lưu lượng: 400 - 530 m³/h
 • 2 cấp độ | Độ ồn: 34 - 41dB
 • Kích thước cắt lỗ: 32x32cm
26%
6.142.000 
 • Công suất: 66 - 90 W
 • Lưu lượng: 430 - 640 m³/h
 • 2 cấp độ | Độ ồn: 35 - 44dB
 • Kích thước lỗ: 385x385mm
26%
6.660.000 
 • Công suất: 89 - 122 W
 • Lưu lượng: 525 - 800 m³/h
 • 2 cấp độ | Độ ồn: 40 - 50dB
 • Kích thước lỗ: 385x385mm
0798.966.958