Hiển thị tất cả 28 kết quả

25%
795.000 
 • Công suất: 20 W
 • Lưu lượng gió: 546 m³/h
 • Độ ồn: 40 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
25%
1.263.750 
 • Công suất: 20 W
 • Lượng gió: 546 m³/h
 • Độ ồn: 39 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
25%
1.810.500 
 • Công suất: 31 W
 • Lượng gió: 960 m³/h
 • Độ ồn: 44 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 35x35cm
25%
780.000 
 • Công suất: 12.5 W
 • Lưu lượng gió: 255 m³/h
 • Độ ồn: 36 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
25%
1.263.750 
 • Công suất: 17/12.5 W
 • Lượng gió: 550/430 m³/h
 • Độ ồn: 38/45 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
25%
1.545.000 
 • Công suất: 20/16.5W
 • Lượng gió: 550/430 m³/h
 • Độ ồn: 40.5/43 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
25%
1.545.000 
 • Công suất: 29 W
 • Lượng gió: 840 m³/h
 • Độ ồn: 43 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
25%
1.810.500 
 • Công suất: 27.5/18 W
 • Lượng gió: 1000/750 m³/h
 • Độ ồn: 39/42 dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 35x35cm
26%
1.080.400 
 • Công suất: 20W
 • Lưu lượng gió: 580m³/h
 • Độ ồn: 36dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
26%
1.235.800 
 • Công suất: 29W
 • Lưu lượng gió: 945m³/h
 • Độ ồn: 38dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 27x27cm
26%
1.494.800 
 • Công suất: 31W
 • Lưu lượng gió: 1165m³/h
 • Độ ồn: 39dB | 2 chiều
 • Kích thước cắt lỗ: 35x35cm
25%
795.000 
 • Công suất: 18 W
 • Lưu lượng gió: 550 m³/h
 • Độ ồn: 38 dB | 
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
25%
877.500 
 • Công Suất: 25 W
 • Lưu lượng gió: 840 m³/h
 • Độ ồn: 40.5 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
25%
877.500 
 • Công suất: 27 W
 • Lưu lượng gió: 835 m³/h
 • Độ ồn: 43 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
20%
680.000 
 • Công suất: 18 W
 • Lượng gió:  590m³/h
 • Độ ồn: 36 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
20%
680.000 
 • Công suất: 20 W
 • Lượng gió:  580m³/h
 • Độ ồn: 38 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 25x25cm
20%
768.000 
 • Công suất: 25 W
 • Lượng gió:  950m³/h
 • Độ ồn: 38 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
20%
768.000 
 • Công suất: 27 W
 • Lượng gió:  920m³/h
 • Độ ồn: 39 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
20%
1.240.000 
 • Công suất: 28 W
 • Lượng gió:  1200m³/h
 • Độ ồn: 37 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 35x35cm
20%
1.240.000 
 • Công suất: 31 W
 • Lượng gió:  1150m³/h
 • Độ ồn: 39 dB 
 • Kích thước cắt lỗ: 35x35cm
25%
1.132.500 
 • Công suất: 34W
 • Lưu lượng gió: 835m³/h
 • Độ ồn: 42dB
 • Kích thước cắt lỗ: 30x30cm
25%
750.000 
 • Công Suất: 5.5 W
 • Lưu lượng gió: 75m³/h
 • Độ ồn: 31dB 
 • Đường kính cắt lỗ: 13.5cm, Chiều sâu: 10cm
26%
617.900 
 • Quạt hút gắn tường chuyên dùng cho nhà tắm có nắp che mưa.
 • Mã Sản Phẩm: FV-10EGK
 • Công Suất: 5.5W - 75 CMH - Độ ồn: 33dB
 • Bảo Hành Chính Hãng Panasonic 12 Tháng
25%
607.500 
 • Công Suất: 5.5 W
 • Lưu lượng gió: 75 CMH
 • Độ ồn: 35 dB
 • Đường kính cắt lỗ: 12cm, Chiều sâu: 20cm
25%
937.500 
 • Công Suất: 6.2 W
 • Lưu lượng gió: 155m³/h
 • Độ ồn: 33 dB
 • Đường kính cắt lỗ: 18cm, Chiều sâu: 10cm
26%
788.100 
 • Công Suất: 6.2 W
 • Lưu lượng gió: 160m³/h
 • Độ ồn: 34 dB
 • Đường kính cắt lỗ: 18.5cm
25%
735.000 
 • Công Suất: 6.2 W
 • Lưu lượng gió: 150m³/h
 • Độ ồn: 36 dB
 • Đường kính cắt lỗ: 16.5cm, Chiều sâu: 24cm
26%
1.465.200 
 • Công Suất: 15.5 W
 • Lưu lượng gió: 85m³/h
 • Độ ồn: 40 dB
 • Kích thước cắt lỗ: 16x20cm
0798.966.958