Hiển thị tất cả 12 kết quả

Aptomat 20A – Panasonic

Aptomat 20A (CB 20A) là sản phẩm khá phổ biến trong hệ thống điện của các gia đình hoặc các công trình.

Với dòng điện bảo vệ định mức 20A Át có thể bảo vệ hầu hết các thiết bị điện có công suất dưới 3000W trong gia đình như ty vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, bình nóng lạnh,….

Aptomat 20A của Panasonic có có nhiều chức năng như bảo vệ quá tải ngắn mạch, chống dòng rò, chống giật.

✉ Báo giá cho dự án Gọi ngay


Aptomat 20A


CB tép 20A  bảo vệ quá tải và ngắn mạch

31%
467.000 
 • Số pha: 3P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
29%
180.000 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
94.500 
 • Số pha: 1P
 • In(A): 20A, 25A, 32A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
62.300 
 • Số pha: 1P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A 
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
273.000 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 20A, 25A, 32A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
672.000 
 • Số cực: 4 pha
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
94.500 
 • Số pha: 1P
 • In(A): 6A, 10A, 16A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
257.200 
 • Số cực: 2 pha
 • In(A): 30A
 • Dòng ngắt rò: 15mA, 30mA
 • Thiết bị chống rò, chống giật điện.
30%
317.000 
 • Số cực: 3 pha
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải và ngắn mạch


RCBO 20A  chống giật và bảo vệ quá tải ngắn mạch

26%
445.000 
 • Số cực: 2 pha
 • In(A): 6A, 16A, 20A
 • Dòng ngắt rò: 30mA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật.
30%
360.500 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 20A
 • Dòng ngắt rò: 30mA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật


Các sản phẩm tương tự

30%
360.500 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 20A
 • Dòng ngắt rò: 30mA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật
30%
94.500 
 • Số pha: 1P
 • In(A): 20A, 25A, 32A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
62.300 
 • Số pha: 1P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A 
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
273.000 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 20A, 25A, 32A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
29%
180.000 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
31%
467.000 
 • Số pha: 3P
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
30%
317.000 
 • Số cực: 3 pha
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
30%
445.900 
 • Số cực: 4 pha
 • In(A): 16A, 20A
 • Icu(kA): 6kA
 • Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
30%
672.000 
 • Số cực: 4 pha
 • In(A): 6A, 10A, 16A, 20A
 • Icu(kA): 10kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
26%
445.000 
 • Số cực: 2 pha
 • In(A): 6A, 16A, 20A
 • Dòng ngắt rò: 30mA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật.
30%
30%
60.550 
 • Số pha: 2P
 • In(A): 15A, 20A, 30A, 40A
 • Icu(kA): 1.5kA
 • Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
0798.966.958